• +48 519 471 101
 • info@jlda.eu
 • Biała Podlaska, Zamkowa 14 lok. 5

telc

The European Language Certificates

CENTRUM EGZAMINACYJNE TELC

TELC- informacje ogólne

 
Pragniemy poinformować, iż nasza placówka JLDA Biała Podlaska Training Centre została już umieszczone na stronie internetowej telc, jako ośrodek egzaminacyjny telc mający uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na terenie Polski http://telc.net.pl/centra-i-osrodki/lista-centrow-i-osrodkow/.
 

TELC GmbH (the European Language Certificates)  jest rozpoznawalnym dostawcą procedur testów językowych w większości krajów europejskich. Materiały testowe oparte są na ostatnich badaniach, zapewniających wysoki poziom wiarygodności testów. Wyszkoleni egzaminatorzy oceniają kompetencje kandydatów w najważniejszych umiejętnościach komunikacyjnych, co zapewniają różne typy ćwiczeń są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  posiadającą  ponad czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują  10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski,  portugalski, rosyjski, arabski i turecki.

Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy TELC zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR).

Egzaminy TELC w dużym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania, takich jak powszechnie obecnie stosowane podejście komunikacyjne. Dzięki temu uczelnie wyższe oraz inne instytucje edukacyjne w Polsce i Europie zajmują dziś wiodącą pozycję w nauczaniu języków obcych zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego.

Pełna gama egzaminów językowych The European Languages Certficates obejmuje:

§  Język ogólny i specjalistyczny między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu, medycyny.

§  Egzaminy dla dorosłych, studentów i młodzieży już od 10 roku życia!

§  Ponad 70 różnych egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania językowego wg. CEF.

Oficjalna strona TELC i testy próbne: https://www.telc.net/

Jakie korzyści dla dają egzaminy TELC?

 • Egzaminy TELC honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej i są certyfikatem, poświadczającym osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej. W Polsce posiadanie certyfikatu TELC jest niezbędne w ubieganiu się o status Urzędnika Mianowanego, co zostało zapisane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dz. U. Nr 266, poz. 2230, zał. nr 2 – certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.
 • Doktorat – Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora musi posiadać certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli takowy jest w posiadaniu kandydata jednym z takich certyfikatów jest Telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH. 
 • Wyższe uczelnie  uznają egzaminy TELC (poziom B2 i wyższe) jako końcowe egzaminy językowe.
 • Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
 • Zgodnie z decyzją „Ofqual”* od 15 października 2018 certyfikaty telc są uznawane przez uniwersytety na terenie Zjednoczonego Królestwa jako warunek wstępny. potwierdzający.
 • Coraz więcej przedsiębiorstw przeprowadzając system rekrutacji pracowników bierze pod uwagę certyfikaty TELC, które w precyzyjny sposób poświadczają znajomość języka obcego, a zatem zdanie egzaminów TELC może w widoczny sposób ułatwić przejście czasem bardzo skomplikowanego systemu rekrutacyjnego, a następnie łatwiejsze kroczenie po ścieżce zawodowej.
 • Posiadanie certyfikatu TELC zwiększa szanse na zdobycie dobrego zawodu, szanse szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.
 • Z dniem 01.08.2017 egzaminy The European Languages Certficates -telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.
 •  

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakość kształcenia

Wysoka jakość kształcenia. Kursy Certyfikowane.

Dobra kadra

Nasi wykładowcy to praktycy i nauczyciele akademiccy z ogromnym doświadczeniem i stopniami naukowymi.

Duży wybór

Bardzo duży wybór kursów i szkoleń. Certyfikowane szkolenia z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, nauk społecznych i inne (w tym informatyczne i językowe). Szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia szyte na miarę. Dowolna tematyka i zakres na zamówienie.