• +48 519 471 101
  • info@jlda.eu
  • Biała Podlaska, Zamkowa 14 lok. 5

Studia Podyplomowe

Ucz się z Nami

Nasze USŁUGI

Studia Podyplomowe

Nasze studia podyplomowe!!!

Uprawnienia do podjęcia pracy
w zawodzie.

Zdobądź kwalifikacje studiując Online!

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE I DOSKONALĄCE
STUDIA SPECJALNE NA ZAMÓWIENIE
STUDIA WYJAZDOWE DLA DYREKTORÓW

TRYB NIESTACJONARNY, ZDALNY – ONLINE,
ZJAZDOWY – WYJAZDOWY

Miejsce zajęć:

Biała Podlaska, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Krynica Górska, Serpelice, inne do ustalenia.

 

Nasze studia podyplomowe (wybrane):

 

Kierunki pedagogiczne

  

Nazwa Kierunku

Semestry

Cena
(za semestr)

Andragogika

2

1 200 zł

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

3

1 000 zł

Biologia w szkole

3

1 000 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole

3

1 000 zł

Chemia w szkole

3

1 000 zł

Coaching i tutoring w szkole

2

1 750 zł

Doradztwo zawodowe

3

1 000 zł

Dydaktyka języka obcego – j. angielski

3

1 000 zł

Dydaktyka języka obcego – j. niemiecki

3

1 000 zł

Edukacja dla bezpieczeństwa

3

1 000 zł

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

3

1 200 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3

1 200 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

3

1 200 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3

1 200 zł

Edukacja włączająca

3

1 200 zł

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

2

1 000 zł

Etyka w szkole

3

1 000 zł

Filozofia w szkole

3

1 000 zł

Fizyka w szkole

3

1 000 zł

Geografia w szkole

3

1 000 zł

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

2

1 200 zł

Historia w szkole

3

1 000 zł

Informatyka z programowaniem w szkole

3

1 000 zł

Język polski w szkole

3

1 000 zł

Logistyka w szkole

3

1 000 zł

Logopedia ogólna

3

1 300 zł

Logopedia kliniczna*

4

1 300 zł

Matematyka w szkole

3

1 000 zł

Muzyka w szkole

3

1 000 zł

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

3

1 000 zł

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

3

1 200 zł

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

3

1 200 zł

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3

1 300 zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

3

1 000 zł

Pedagogika środowiskowa

3

1 000 zł

Pedagogika resocjalizacyjna

3

1 200 zł

Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

3

1 000 zł

Przedsiębiorczość w szkole

3

1 000 zł

Przygotowanie pedagogiczne

3

1 000 zł

Przyroda w szkole

3

1 000 zł

 

 

 

Kierunki pedagogiczne cd.

Nazwa Kierunku

Semestry

Cena
(za semestr)

Socjoterapia

3

1 000 zł

Technika w szkole

3

1 000 zł

Terapia rodzin

3

1 000 zł

Trener w oświacie

2

1 200 zł

Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski

3

1 000 zł

Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki

3

1 000 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

1 200 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

3

1 300 zł

Wiedza o społeczeństwie

3

1 000 zł

Wychowanie do życia w rodzinie

3

1 000 zł

Wychowanie fizyczne w szkole

3

1 000 zł

Zarządzanie w oświacie

2

1 200 zł

Kierunki kosmetologiczne

Nazwa Kierunku

Semestry

Cena
(za semestr)

Kosmetologia medyczna

2

2 100 zł

Kosmetologia ogólna i fryzjerstwo

3

1 750 zł

Podologia

2

1 750 zł

Kierunki pozostałe

Nazwa Kierunku

Semestry

Cena
(za semestr)

Administracja publiczna

2

1 200 zł

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

2

1 200 zł

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

2

1 200 zł

E-administracja

2

1 200 zł

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

2

1 200 zł

Kontrola zarządcza

2

1 200 zł

Logistyka

2

1 200 zł

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

2

1 200 zł

Organizacja pomocy społecznej

2

1 200 zł

Prawo zamówień publicznych

2

1 200 zł

Rolnictwo

2

1 200 zł

Samorząd terytorialny

2

1 200 zł

Trener umiejętności społecznych

2

1 200 zł

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

2

1 200 zł

 

Kontakt: 

tel. 519 471  101

e-mail: podyplomowe@jlda.eu

 

Jakość kształcenia

Wysoka jakość kształcenia. Kursy Certyfikowane.

Dobra kadra

Nasi wykładowcy to praktycy i nauczyciele akademiccy z ogromnym doświadczeniem i stopniami naukowymi.

Duży wybór

Bardzo duży wybór kursów i szkoleń. Certyfikowane szkolenia z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, nauk społecznych i inne (w tym informatyczne i językowe). Szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia szyte na miarę. Dowolna tematyka i zakres na zamówienie.