• +48 519 471 101
  • info@jlda.eu
  • Biała Podlaska, Zamkowa 14 lok. 5

KURSY / SZKOLENIA

Polityka Jakości Usług Szkoleniowych


JLDA Spółka z o.o.
członek PIFS

 

 

JLDA Spółka z o.o.

00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8/8
KRS 0000843576 * NIP 7010984645

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA JLDA

21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5
e-mail: centrum@jlda.eu

( 83 411 00 20 * È577 740 936

CENTRUM KSZTAŁCENIA JLDA

Polityka Jakości Usług Szkoleniowych

 

1. Rozwój oferty szkoleniowej i programowej zgodnie z oczekiwaniami Klientów, zmianami zachodzącymi na krajowym i międzynarodowym rynku branżowym.

2.    Przygotowanie oferty dotyczącej szkoleń dedykowanych, na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań potrzeb Klienta.

3.  Spełnianie wymagań związanych z jakością świadczonych usług oraz założeń powstałych procesie badania potrzeb Klienta.

4.  Zachowanie poufności danych wymienianych w całym procesie wykonywania usługi dla Klienta, a także po jej zakończeniu.

5.   Szacunek dla praw autorskich – zarówno dotyczący materiałów dydaktycznych dostarczonych tworzonych na zajęcia jak i informacji udostępnianych przez Klienta w trakcie i po zakończeniu usługi.

6.  Doszkalanie kadry trenerskiej tak by wiedzy i doświadczenia cały czas się powiększały.

7.    Doskonalenie usług szkoleniowych bezpośrednio poprzez kontakt z Klientem. Wykonywanie analizy potrzeb przez specjalistę z dziedziny, której ma dotyczyć szkolenie oraz udostępnianie ankiet wstępnych i podsumowujących szkolenie.

8.  Działanie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesowej.

 

Dokument sporządzono w dniu: 01.07.2020 r.

Zatwierdził: Zarząd JLDA Sp. z o.o.

 

Jakość kształcenia

Wysoka jakość kształcenia. Kursy Certyfikowane.

Dobra kadra

Nasi wykładowcy to praktycy i nauczyciele akademiccy z ogromnym doświadczeniem i stopniami naukowymi.

Duży wybór

Bardzo duży wybór kursów i szkoleń. Certyfikowane szkolenia z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, nauk społecznych i inne (w tym informatyczne i językowe). Szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia szyte na miarę. Dowolna tematyka i zakres na zamówienie.